Menu

Wetgeving voor de maalderijsector

KVBM volgt permanent de relevante wetswijzigingen op voor de maalderijsector (etikettering, ongewenste stoffen, pesticiden, etc.).Actualisatie sectoraal bemonsteringsplan: oogst 2012

Het sectoraal bemonsteringsplan van KVBM werd in 2008 gelanceerd, gebaseerd op de principes van de Autocontrolegids van de Maalderijen. In 2011 werd een advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV gepubliceerd over de “Evaluatie van drie sectorale bemonsteringsplannen aangaande diervoeders (dossier Sci Com 2011/17)”.

Binnen het KVBM Technische Comité werd hierover in maart 2012 beraadslaagd en dit heeft geleid tot een aanpassing van het sectoraal plan sinds de campagne voor het oogstjaar 2012. KVBM heeft ook een reactie overgemaakt aan het FAVV aangaande het advies van het wetenschappelijk comité. Hieronder vindt u een verslag van dit Technisch Comité en de besluiten inzake het sectoraal bemonsteringsplan 2012/2013 en de reactie van KVBM.

Etikettering van bijproducten met bestemming diervoeder

In september 2013 heeft het KVBM Technisch Comité zich gebogen over de problematiek van de etikettering van de bijproducten van de maalderijen die als voedermiddel (dus FEED) op de markt worden gebracht. Meer specifiek werd gekeken naar de benaming die voor deze voedermiddelen dient gebruikt te worden in het kader van Verordening 767/2009 (meer specifiek de Catalogus van Voedermiddelen en het Register die hieruit ontstaan zijn).

Insectenbestrijding in de maalderij

Einde 2015  kwam het KVBM Technisch Comité samen om de problematiek van insecten in de maalderij te bespreken. Aanleiding was een standpunt van het FAVV (naar FEVIA toe vertolkt) waaruit bleek dat in de maalderijen soms middelen zouden worden ingezet (bvb. biociden) in graan – en bloemsilo’s die hiervoor niet geschikt zijn (bestrijdingsmiddelen of pesticiden dienen ingezet te worden). Het FAVV kondigde ook aan om hierop strenger toe te zien.

Samen met de werkgroep werd een inventaris opgemaakt van de in België toegelaten bestrijdingsmiddelen (pesticiden) die ingezet kunnen worden om granen, silo’s (graan of bloem) en installaties te behandelen (bronwww.fytoweb.be).

Tevens werden de gebruiksvoorwaarden van enkele courante biociden verzameld. Bronhttp://www.health.belgium.be/Lid worden van KVBM?

Contacteer ons

© 2021 KVBM • BTW BE 0403.023.617
nieuws - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt KVMB gebruik van cookies. Lees meer   OK